Arvot


Näihin arvoihin pohjaamme toimintamme.


Näillä arvoilla luomme päiväkotiin turvallisen ilmapiirin, jossa jokaisella lapsella on oma kasvurauha kehittyä tasapainoiseksi yksilöksi.

  • Yhdessä tekeminen - lapsi on aina keskiössä
  • Hyväksyntä
  • Lämpö
  • Arvostus
  • Läsnäolo
  • Läheisyys
  • Nauru
  • Ilo
  • Syli
  • Onnellisuus